Tiskamo lahko le datoteke, ki so *pripravljene v skladu z navodili za tisk v pdf formatu.

V primeru, da datoteka ni pripravljena v skladu s spodaj opisanimi navodili, je potrebno poseganje v grafiko, pri čemer gre lahko za manjše popravke ali pa kompletne rekonstrukcije.
Strošek priprave zavisi od porabljenega časa, ki se obračuna po naši  tarifi oblikovanja 25 eur + ddv/h.
Po ogledu vaše poslane datoteke vam pripravimo ponudbo.

V primeru poseganja v poslano datoteko, vam le-to pošljemo pred tiskom v potrditev.

*navodila za pripravo na tisk:
1. Bitmap
: bitmapne grafike oz. Fotografije naj imajo ustrezno resolucijo – 300 dpi. V primeru nižje   resolucije bodo natisnjene slike izpadle zamegljeno in nejasno.
Za objavo na intrenetu je dovolj resolucija 72 dpi, takšne slike za tisk ne pridejo v poštev, razen če gre za le nekaj centimetersko površino.

2.Tekst: Če oblikujete grafiko v kateremkoli profesionalnem grafičnem programu (Indesign, Illustrator, CorelDraw…), pretvorite vse tekste v krivulje (CURVES). Na voljo je nešteto pisav, ki jih lahko uporabite a če tiskar oz. Repro studio v tiskarni na svojem računalniku nima identične pisave, potem se mu besedilo ne bo moglo pravilno izpisati.
V primeru, da tekste ne želite ali ne znate spremeniti v krivulje, pošljite delovno datoteko, zraven pa pripnite še uporabljeno pisavo, ki jo na svojem računalniku najdete na sistemskem disku ali pa nam vsaj javite ime pisave.

3.Dodatek za porezavo, oznake za razrez: Pri pripravi na tisk je nujno potreben dodatek za porezavo, saj lahko prihaja pri digitalnem tisku do zamikov pri izvedbi tiskovine. Zato je potrebno povečati ozadje same grafike.
Datoteka naj ima dodatek za porezavo 2mm.
Pri izvozu v pdf je potrebno označiti tudi »crop marks« – oznake za porezavo, da v grafični dodelavi vedo, kje tiskovino porezati na končen format.

4.Oddaljenost od robov: Zaradi možnih zamikov pri izvedbi tiskovine naj bo tudi vsebina od končnega roba porezave oddaljena vsaj 2mm proti notranjosti. Razen, če gre določen element v grafiki v »živ rob«.
Pri digitalnem tisku je priporočljivo, da se izognemo dizajnom, ki vsebujejo rob, ki bi moral biti enakomerno oddaljen od v strani končnega robu tiskovine.

5. Izrezi / izseki: V primeru, da želite poljuben izrez npr. Nalepke ali druge tiskovine, je potrebna kontura v krivuljah, da jo stroj zazna. Konturo izrišete in pošljete na svoji strani v pdju.

6. WORD datoteke – pomembno!
Datoteke  v programih Word, Powerpoint, Publisher, Excel in drugi so namenjeni administrativnemu delu in nam lahko služijo le informativno – da vemo za kakšen izgled tiskovine gre. Vendar takšnih datotek ne moremo natisniti in je potrebna rekonstrukcija pri pripravi za tisk (postavitev na novo v ustreznih profesionalnih grafičnih programih).

6. pdf Standard: Ko iz vaših delovnih programov izvažate grafike v pdf za pošiljanje v tisk, izberite spodaj pri možnostih standard (pdf preset) PDF/X-1a. Tako obstaja najmanj možnosti, da pride do kakšrnihkoli težav v tisku. Istočasno označite v nadaljnih možnostih še 2 ali 3mm dodatka za porezavo (bleed) in oznake za razrez (crop marks).

Glejte sliko spodaj za lažjo predstavo.